Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Langezwaag/Luxwoude plaatst regelmatig nieuws op haar website. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Onze vogelwacht schaft een plasdraspomp aan

De weilanden zijn momenteel erg droog, wat een gevaar oplevert voor de weidevogels en hun jongen. Daarom zijn de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) en de Provincie Fryslân een project gestart om (tegen een scherp verlaagd tarief) zonnepompen c.q. plasdraspompen aan te bieden aan de diverse vogelwachten in Friesland.

Lees meer

Vossenbeheer noodzakelijke werkzaamheid?

Onze weidevogels hebben baat bij het onder controle houden van de predatoren. Zeker in deze weken voor het broedseizoen is het belangrijk de predatiedruk in het veld binnen de perken te houden. Zodat de vogels straks een rustige, veilige plek kunnen vinden om te broeden.

Lees meer

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden