Nieuws

Nieuws

Vogelwacht Langezwaag/Luxwoude plaatst regelmatig nieuws op haar website. Zo proberen we iedereen in ons wachtgebied te informeren over alles wat met (weide)vogels te maken heeft. Wilt u meer weten over (weide)vogelbescherming? Neem dan contact met ons op.

Onze vogelwacht schaft een plasdraspomp aan

De weilanden zijn momenteel erg droog, wat een gevaar oplevert voor de weidevogels en hun jongen. Daarom zijn de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) en de Provincie Fryslân een project gestart om (tegen een scherp verlaagd tarief) zonnepompen c.q. plasdraspompen aan te bieden aan de diverse vogelwachten in Friesland.

Lees meer

Coronabeleid van de BFVW

Als grootste vrijwilligersorganisatie van Fryslân heeft de BFVW natuurlijk ook te maken met de adviezen/maatregelen die nu gelden in verband met het Coronavirus. Het hoofdbestuur van de BFVW geeft haar leden en vrijwilligers het volgende advies.

Lees meer

Het eerst kievitsei 2020 in Fryslân

Zojuist is door de 25 jarige Michel van der Goot uit Hemelum het eerste kievitsei van Fryslân gevonden. Vlakbij Oudega (Gaast-Sleat) werd het ei gevonden. Michel was samen met Peter Kerkstra in het veld. Beide fanatieke aaisikers/nazorgers zijn lid van de vogelwacht Koudum/Hemelum.

Lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden