Nieuws

Pompstation Vitens bij Luxwoude

Zoals de meesten van jullie wel weten, hadden wij als vogelwacht een zienswijze ingediend bij de Provincie Fryslân in verband met het nieuw te bouwen pompstation van Vitens bij  Luxwoude. In de MER-rapportage die opgesteld is door Vitens staat dat ze niets hoeven te doen voor de weidevogel omdat het gebied waar wij als vogelwacht nazorg uitvoeren door de provincie niet is aangewezen als een kansrijk weidevogelgebied. Hierover hebben wij als wacht echter toch informatie over ingewonnen bij de BFVW. Doede Kooistra, de juridische man van  het hoofdbestuur, heeft namens onze wacht alsnog weer een zienswijze ingediend op 28 december 2022. Dit kon nog  op de valreep: het moest namelijk vóór 2 januari 2023 binnen zijn  bij de Provincie Fryslân. Vitens houdt zich volgens hem niet aan de wet en de vogelrichtlijnen. We wachten dus nu weer af wat de reacties zullen zijn van de provincie en Vitens.

Het bestuur.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden