Nieuws

Koekactie

Geen koekactie in januari 2021

Leden van onze vogelwacht zullen in januari 2021 helaas niet bij u aan de deur komen met onze jaarlijkse koekactie. De reden hiervoor is, zoals u ongetwijfeld zult vermoeden, de coronacrisis. Het hoofdbestuur van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) is van mening dat “het risico op besmettingen niet gelopen kan en mag worden door de BFVW”. Uiteraard hebben wij alle begrip voor dit besluit.

Wij hopen in januari 2022 weer bij u langs te komen met onze koekactie.

Voor de volledigheid volgt hieronder de brief die het bestuur van onze vogelwacht ontving van de BFVW.


Bêste fûgelwachters, beste bestuursleden,

Eind september stuurde ik alle wachten een mail met de vraag hoe jullie bestuur staat tegenover het houden van een koekactie in januari 2021. Daarop hebben 38 vogelwachten gereageerd. Enkele besturen twijfelen, enkele willen graag doorgaan met de koekactie, maar de grote meerderheid vindt dit niet verantwoord.

Het HB heeft afgelopen donderdag besloten om de koekactie niet te organiseren voor het jaar 2021. Bestuursleden vinden dat het risico op besmettingen niet gelopen kan en mag worden door de BFVW. Men begrijpt dat dit voor sommige wachten financieel een tegenvaller zal zijn, wachten zijn vanzelfsprekend vrij om alsnog zelf een actie te organiseren. Centraal, onder de vlag van de BFVW, zal er echter GEEN koekactie georganiseerd worden. Nieuwe kansen in 2022!

Mei freonlike groetnis,
Met vriendelijke groet,

Inge van der Zee
Bond Friese VogelWachten (BFVW)

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden