Nieuws

Plasdraspomp beschikbaar voor boeren!

Secr: I. Bodzinga
De Weech 7
8405 GP Luxwoude
Tel: 0615264420

logo

Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o.

 

Onze vogelwacht heeft een plasdraspomp voor greppels aangeschaft.

Aangezien er de afgelopen jaren in het voorjaar steeds meer droge perioden zitten waardoor de weidevogels en hun jongen grote moeite hebben voedsel te vinden, hebben wij als vogelwacht een plasdraspomp aangeschaft om dit grote probleem aan te pakken.

 

plasdraspomp

 

Wij hebben u als landeigenaar nodig om een plasdraspomp te plaatsen.

Rond om onze rayons, waar boeren en/of vogelwachten al plasdraspompen hebben geplaatst, heeft dit duidelijk tot positieve resultaten geleid. Wanneer u een stuk weiland met greppel  beschikbaar hebt, of u wilt hierover meer informatie hebben, neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Afgelopen ledenvergadering hebben wij met onze nazorgers afgesproken dat er van elk rayon iemand een boer of landeigenaar zal vragen om lid te worden van onze vogelwacht, gezien het feit dat onze nazorgers hier heel veel werk voor verrichten. We zien dit als een stukje waardering voor wat zij doen. Voor € 5 per jaar bent u al lid (voor zover u dit nog niet bent). Aangezien we vanaf midden maart al in de coronaperikelen zitten, vragen wij u dit via deze weg. Echter het is geen verplichting.

Wij zien dan ook graag uw reactie tegemoet bij een van onderstaande bestuursleden:

Catharinus Post, voorzitter, 06 53201972

Ypie Bodzinga, secretaris, 06 15264420

Haije Nicolay, penningmeester, 06 53789246

Pieter Postma, bestuurslid, 06 29524801

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden