Nieuws

Onze vogelwacht schaft een plasdraspomp aan

De weilanden zijn momenteel erg droog, wat een gevaar oplevert voor de weidevogels en hun jongen. Daarom zijn de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) en de Provincie Fryslân een project gestart om (tegen een scherp verlaagd tarief) zonnepompen c.q. plasdraspompen aan te bieden aan de diverse vogelwachten in Friesland.

Het bestuur van onze vogelwacht heeft, in samenspraak met de leden, besloten om gebruik te maken van deze aanbieding. Onze vogelwacht kan de aangeschafte plasdraspomp in ons rayon inzetten bij verschillende boeren die instemmen met het volpompen van de greppels in hun land.

We hopen de pomp binnenkort te ontvangen en zullen deze dan uiteraard meteen inzetten bij de eerste boer die aan dit mooie initiatief wil meewerken.

 

UPDATE

De pomp is een tijdje terug ontvangen en inmiddels al ingezet. Hieronder ziet u enkele foto's die onze scretaris Ypie Bodzinga heeft gemaakt.

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden