Nieuws

Onze secretaris vindt het eerste kievitsei in de gemeente Opsterland!

De kieviten zijn goed op gang nu! Harde wind en regen houden de vogels en ook de aaisikers niet tegen.

Op zaterdag 13 maart 2021, rond twintig voor drie, vond de secretaris van onze vogelwacht Ypie Bodzinga (64, Luxwoude) binnen het eigen wachtgebied het eerste ei van de gemeente Opsterland. Ypie is al jarenlang nazorger, maar vond nog nooit een eerste gemeente-ei. Hij is hier dan ook heel blij mee!

Foar alles is in earste kear, Ypie, fan herte lokwinske mei dizze fynst!

Ypie heeft een uitnodiging ontvangen voor een ontmoeting met de burgemeester van Opsterland op maandag 15 maart, om 17.00 uur.

Inmiddels heeft deze ontmoeting plaatsgevonden in het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Zie de foto helemaal bovenaan.

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden