Nieuws

De beste wensen van het bestuur!

Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o.      

 

 

2020 Oars

De maitiid wie oars

De simmer wie  oars

De  hjerst  wie oars

De winter wurd oars

 

Het bestuur van Vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o.

wenst alle nazorgers, leden en iedereen die onze vogelwacht steunt  

prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021!

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden